Kafedralar we Hünärler

KAFEDRALAR: • Bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasy
 • Pedagogika we psihologiýa kafedrasy
 • Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy
 • Bedenterbiýe we gimnastika kafedrasy
 • Diller kafedrasy
 • Sportuň köpçülikleýin görnüşleri kafedrasy
 • Sportuň göreş görnüşleri kafedrasy
 • Sportuň mediki-biologik üpjünçiligi kafedrasy
 • Sport tehnologiýalary we menejmenti kafedrasy
 • Sportuň oýun görnüşleri kafedrasy
 • Sportuň başa-baş tutluşyk kafedrasy
 • Ýeňil we agyr atletika kafedrasy
 • Sportuň gyşky we suw görnüşleri kafedrasyINSTITUTDA TAÝÝARLANYLÝAN HÜNÄRLER: • Sport
 • Bedenterbiýe
 • Sport žurnalistikasy
 • Sagaldyş işi
 • Sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi
 • Sport desgalaryny dolandyrmak
 • Sporty maliýeleşdirmek
 • Psihologiýa (sport psihologiýasy)Paýlaş

Fakultetler

KAFEDRALAR: Bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasyPedagogika we psihologiýa [...]

Ylym

KAFEDRALAR: Bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasyPedagogika we psihologiýa [...]

Salgymyz:

744013,
Aşgabat şäheri, Saparmyrat 
Türkmenbaşy
şaýoly, 
40-njy jaý

Telefon belgiler:
+99312 22-65-47