Ylmy esasda sport

Gahryman Arkadagymyzyň alym we lukman hökmünde döwletli başlangyçlary, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň Sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynyň sport we anyklaýyş enjamlary bilen enjamlaşdyrylan ylmy barlaghanasynda Olimpiýa oýunlaryna we halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görýän türgenlerimiz tapgyrlaýyn pedagogiki we sport lukmançylygy barlaglaryndan geçirilýär. Ylmy barlaglaryň esasynda milli ýygyndy toparyň türgenleriniň çuňlaşdyrylan lukman-biologik barlag kartasynyň hem-de elektron maglumat gorunyň döredilmegi türgenleriniň beden mümkinçilikleriniň görkezijileriniň ýylyň dowamynda gözegçilikde saklanylmagyna hem-de maslahat beriş işleriniň esasynda kämilleşdirilmegine giň mümkinçilikleri döredýär.

Paýlaş

Salgymyz:

744013, Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40-njy jaý.
744013, Ashgabat city, Saparmurat Turkmenbashi Ave., house 40.
744013, город Ашхабад, пр. Сапармурата Туркменбаши, дом 40.

Telefon belgiler:
+99312 22-65-47