Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlary


29-njy sentýabr ― 2-nji oktýabr aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Bursa welaýatynyň Iznik etrabynda Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlary geçirildi. Bu oýunlarda ýurdumyza 26 türgen wekilçilik etdi. Olar Watanymyza uly üstünlik ― 24 medal bilen dolandylar. Medallaryň agramly bölegini Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyp türgenleri gazandylar.
Biziň ildeşlerimiz medallary alyş göreşiniň nusgawy we erkin usullary, kuraş hem-de gazak göreşleri boýunça gazandylar. Medallaryň 6-sy altyn, 7-si kümüş, 11-si bürünç medallardyr.
Çarwadarlaryň V Bütindünýä oýunlary Gazagystanda geçiriler.

Paýlaş

Salgymyz:

744013,
Aşgabat şäheri, Saparmyrat 
Türkmenbaşy
şaýoly, 
40-njy jaý

Telefon belgiler:
+993 12 22-65-47