Kafedralar we HünärlerKAFEDRALAR:
 • Bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasy
 • Bedenterbiýe we gimnastika kafedrasy
 • Diller kafedrasy
 • Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy
 • Pedagogika we psihologiýa kafedrasy
 • Sport tehnologiýalary we menejmenti kafedrasy
 • Sportuň başa-baş tutluşyk kafedrasy
 • Sportuň göreş görnüşleri kafedrasy
 • Sportuň gyşky we suw görnüşleri kafedrasy
 • Sportuň köpçülikleýin görnüşleri kafedrasy
 • Sportuň mediki-biologik üpjünçiligi kafedrasy
 • Sportuň oýun görnüşleri kafedrasy
 • Ýeňil we agyr atletika kafedrasyINSTITUTDA TAÝÝARLANYLÝAN HÜNÄRLER:
 • Sport
 • Bedenterbiýe
 • Sport žurnalistikasy
 • Sagaldyş işi
 • Sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi
 • Sport desgalaryny dolandyrmak
 • Sporty maliýeleşdirmek
 • Psihologiýa (sport psihologiýasy)Paýlaş

Fakultetler

KAFEDRALAR: Bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasyBedenterbiýe we gimnastika [...]

Internet olimpiadalar

KAFEDRALAR: Bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasyBedenterbiýe we gimnastika [...]

Ylym

KAFEDRALAR: Bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasyBedenterbiýe we gimnastika [...]

Salgymyz:

744013, Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40-njy jaý.
744013, Ashgabat city, Saparmurat Turkmenbashi Ave., house 40.
744013, город Ашхабад, пр. Сапармурата Туркменбаши, дом 40.

Telefon belgiler:
+99312 22-65-47