Täzelikler

«Ýaşlarymyz geljege uly ynam bilen, sportda ösüşler sanly ulgam bilen» atly IV internet bäsleşigi 19/02/2024 «Ýaşlarymyz geljege uly ynam bilen, sportda ösüşler sanly ulgam bilen» atly IV internet bäsleşigi
Dowamy
Makalalar ýygyndysyna bildirilýän talaplar 27/01/2024 Makalalar ýygyndysyna bildirilýän talaplar
Dowamy
Ylmy esasda sport 24/12/2023 Ylmy esasda sport
Dowamy
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlarymyzyň gazanan üstünlikleri 24/12/2023 Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlarymyzyň gazanan üstünlikleri
Dowamy
KURAŞ BOÝUNÇA XIV DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNYŇ GOLLANMASY 17/11/2023 KURAŞ BOÝUNÇA XIV DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNYŇ GOLLANMASY
Dowamy
Ähtnama gol çekildi 23/10/2023 Ähtnama gol çekildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

744013, Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40-njy jaý.
744013, Ashgabat city, Saparmurat Turkmenbashi Ave., house 40.
744013, город Ашхабад, пр. Сапармурата Туркменбаши, дом 40.

Telefon belgiler:
+99312 22-65-47